Strukturerade placeringar är investeringslösningar som skapas av olika finansiella instrument, såsom obligationer och optioner. Konstruktionen erbjuder en hög grad av flexibilitet och ger därmed stora möjligheter att anpassa såväl marknadsexponering som avkastningspotential och risk efter rådande marknadsförutsättningar och individuella investeringsbehov.

Strukturerade placeringar kan vara en del av en väldiversifierad portfölj, antingen som komplement till traditionella fond- och aktieinvesteringar eller som en byggsten i en portfölj bestående av fonder och strukturerade placeringar med varierande löptid, avkastningsprofil och risknivå. Ofta lämpar sig strukturerade placeringar väl när det gäller att ta del av exotiska, svårtillgängliga marknader där möjligheterna att investera direkt via aktier eller fonder är begränsade.

De vanligaste typerna av strukturerade placeringar är kapitalskyddade placeringar, indexbevis och autocalls.