Om Strandberg Kapitalförvaltning

Om oss

Här samlar vi information om vår verksamhet, tjänster vi erbjuder och samarbetspartners m.m.

Strandberg Kapitalförvaltning är ett svenskt värdepappersbolag som erbjuder finansiella tjänster till privatpersoner och företag. Bolagets vision är att erbjuda en skräddarsydd och unik kapitalförvaltning med fokus på hög kvalité och service.

Strandberg Kapitalförvaltning står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt försäkringsförmedling som omfattas av lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution (LFD).

Depåtjänst

Strandberg Kapitalförvaltning erbjuder värdepappersdepåer och investeringssparkonton för förvaring av fonder, svenska aktier, obligationer, ETF:er och strukturerade placeringar. Genom vår onlinetjänst Strandberg Online får du enkelt en god överblick över ditt sparande och försäkringsinnehav.

Våra samarbetspartners

FAMILJENS JURIST
familjensjurist.se

Familjens Jurist och Strandberg Kapitalförvaltning har ett nära samarbete där du som kund hos Strandberg Kapitalförvaltning kan få hjälp med juridiska frågor till ett förmånligt pris.

INSURESEC
insuresec.se

Strandberg Kapitalförvaltning är medlemmar i InsureSec. InsureSec skyddar konsumenten genom att licensiera försäkringsförmedlare för att du som konsument ska kunna få kompetent vägledning, göra välgrundade val och tryggt kunna investera i försäkringar. InsureSec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och konsumentnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster.

SWEDSEC
swedsec.se

Strandberg Kapitalförvaltning är medlemmar i SwedSec. SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSec bidrar således till konsumentskyddet.

Styrelsemedlemmar

Anders Jönsson

Solution Architect | Technology Platforms
Advania

Har tidigare haft flertalet olika befattningar inom telekommunikationsbranchen som spänner över IT-området som ledare med budget- och personalansvar samt olika specialistroller.

Huvudområden har varit operativ IT som bland annat innefattat IT-säkerhet, IT-compliance (SOX, ITGC) samt arkitektur och IT-drift.

Styrelseuppdrag:
 • Ordinarie ledamot i Strandberg Kapitalförvaltning AB
 • Ordförande i FondNavigator AB
 • Övriga styrelseuppdrag: 0 st.
Joakim Sidnäs

Director – Head of P2P Process Management – Ericsson AB
Joakim har lång erfarenhet från att leda globala verksamheter inom Finans- och Inköpsområdet och har varit del av globala ledningsgrupper sedan 2010.

Han jobbar som global processägare för den operativa inköpsprocessen samt med internationellt ledarskap och förändringsledning på Ericsson AB.

Civilekonom (Master of science in business and economics), Lunds universitet.
Ordinarie Ledamot i FondNavigator AB.

Styrelseuppdrag:
 • Ordförande i Strandberg Kapitalförvaltning AB
 • Ordinarie ledamot i FondNavigator AB
 • Övriga styrelseuppdrag: 0 st.
Malin Olsson

Administrativ chef på Strandberg Kapitalförvaltning och arbetar dagligen med backofficeverksamheten och är penningtvättsansvarig. Är ansvarig person för Bolagets skydd av kunders värdepapper och medel.

Styrelseuppdrag:
 • Ordinarie ledamot i Strandberg Kapitalförvaltning AB
 • Övriga styrelseuppdrag: 0 st.
Mikael Strandberg

VD på Strandberg Kapitalförvaltning och arbetar dagligen som investeringsrådgivare, försäkringsförmedlare och fondförvaltare för FondNavigator.

SwedSec-licensiering för rådgivare, specialist samt ledning och kontrollfunktioner, InsureSec årslicens Livförmedling + avancerad rådgivning, Diplomerad livförsäkringsrådgivare (Livdiplomet), Civilekonom (Master of science in business and economics) – Lunds universitet.

Styrelseuppdrag:
 • Ordinarie ledamot i Strandberg Kapitalförvaltning AB
 • Ordinarie ledamot i FondNavigator AB
 • Övriga styrelseuppdrag: 1 st.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter, så hör en av våra rådgivare av sig till dig. Om du inte skulle svara i telefon skickar vi ett SMS där vi ber dig ringa tillbaka till oss när du har tid.