Frågor & svar

Vanliga frågor

Här finner du frågor och svar om fonder, sparformer, uttagsregler m.m. 

Om du har en fråga som du inte finner svaret på, kontakta oss så hjälper vi dig.

Vilka typer av konto erbjuder ni?

För sparande hos oss erbjuder vi privatpersoner att spara i investeringssparkonto (ISK) eller värdepappersdepå (VP-depå). För företag erbjuder vi sparande i värdepappersdepå.

För privat pensionssparande går det givetvis bra att spara privat i ett ISK hos oss, men vi erbjuder också andra pensionslösningar i kapitalförsäkring (KF).

Vilka typer av investeringar erbjuder ni?
Vi erbjuder investeringar i våra tre värdepappersfonder som vi själva förvaltar. Du kan läsa mer om våra fonder här. Du kan investera i våra egna fonder både som privat sparande och inom ramen för vissa pensionslösningar. Vi kan också erbjuda andra typer av pensionslösningar via andra försäkringsbolag. Du kan läsa mer om vår rådgivning kring sparande och pensioner här. Du är också välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!
Kan jag ta ut pengar när jag vill?

Du kan när som helst ta ut dina pengar från ditt fondsparande på ett ISK, eller VP-depå. Det finns alltså inga begränsningar avseende tid eller andra faktorer som begränsar när uttag kan göras.

I de fall ett uttag föregås av en avyttring av fondandelar finns pengarna på ditt konto efter 2-3 bankdagar från att du meddelat oss att du önskar ta ut pengar.

Vad gäller pensionssparande annat än i ISK eller VP-depå hos oss är detta som regel låst fram till dess att utbetalning av pensionen påbörjas. Information om sådana regler kommer alltid att ges innan en eventuell investering i en sådan lösning.

Kan jag sätta in pengar när jag vill?

Du kan när som helst sätta in pengar till ditt fondsparande på ett ISK-konto, eller VP-depå. Det finns alltså inga begränsningar för hur ofta eller hur stora belopp du kan sätta in.

Kan jag ha ett månatligt sparade?

Ja, vi erbjuder automatiskt fondsparande med dragning via autogiro i ISK och VP-depå.

Vad kostar det att spara hos er?

Vilka kostnader som utgår varierar mellan olika produkter och sparformer. Oavsett vilken typ av investeringslösning du väljer får du alltid i förhand en tydlig redogörelse för vilka kostnader som är associerade med just den lösning som föreslås. 

Vill du veta mer är du alltid välkommen att kontakta oss!

Kostar det något att ta ut mitt kapital?

Det kostar ingenting att ta ut pengar från våra ISK eller VP-depåer.

Vissa pensionslösningar har avgifter för att flytta eller ta ut kapital i förtid. Information om sådana regler kommer alltid att ges innan en eventuell investering i en sådan lösning görs.

Vad innebär investeringsrådgivning?

Investeringsrådgivning innebär att du som kund får en rådgivare som tillsammans med dig gör en extensiv analys av din finansiella situation. I kombination med dina finansiella mål resulterar detta i en skräddarsydd helhetslösning där allt från privat sparande till pension och försäkringar ses över.

Är du egenföretagare kan vi om du så önskar även inkludera företagets finansiella situation i analysen för att till exempel kunna effektivisera pensioner och skatter.

Alla råd som vi ger föregås av dokumentation av rådgivningingen i enlighet med gällande krav och regler.

Vad innebär det att Strandberg Kapitalförvaltning står under Finansinspektionens tillsyn?

Att vi står under Finansinspektionens tillsyn medför att vi får lov att bedriva verksamhet och finansiell rådgivning i enlighet med de tillstånd vi har erhållit från Finansinspektionen. Det innebär i sin tur att vi i våra processer uppfyller de krav som ställs gällande bland annat kundskydd.

Som kund kan du alltid kontrollera att de tillstånd som vi har är giltiga genom att söka på ”Strandberg Kapitalförvaltning” i Finansinspektionens företagsregister.

Vad händer med mina pengar om Strandberg Kapitalförvlatning går i konkurs?

Strandberg Kapitalförvaltning tar aldrig över ägandet av klienters medel, varken när de investeras eller de ligger som likvider hos oss, utan kundernas pengar förblir kundernas pengar. 

Om Strandberg Kapitalförvaltning skulle gå i konkurs kommer bolagets tre fonder inte att påverkas i annat avseende än att förvaltningen tas över av fondbolaget (FCG Fonder org.nr. 556939-1617).  I det fall att även fondbolaget FCG Fonder skulle gå i konkurs tas förvaltningen över av fondernas förvaringsinstitut (Danske Bank Sverige Filial org.nr. 516401-9811).

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter, så hör en av våra rådgivare av sig till dig. Om du inte skulle svara i telefon skickar vi ett SMS där vi ber dig ringa tillbaka till oss när du har tid.