Historia

Vår historia

2009 – Grundades i Lund

Strandberg Kapitalförvaltning AB startade som försäkringsförmedlare i slutet av 2009 i Lund av Mikael Strandberg. Grundtanken med företaget var att göra det enklare för en kund att förstå sin ekonomi och sitt sparande.

Att förklara på ett lätt och tydligt sätt tillsammans med en personlig anknytning med långsiktighet i fokus är de värderingar som Strandberg Kapitalförvaltning bygger på.

2010 – Försäkringsförmedlingstillstånd

I januari 2010 fick vi tillstånd att utöva försäkringsförmedling och sidoverksamhet.

Tillstånd vi erhöll var:

 • Samtliga livförsäkringsklasser (direkt)
 • Skadeförsäkringsgrupp A, olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
 • Sidoverksamhet fondandelsförmedling
 • Sidoverksamhet investeringsrådgivning om investeringsrådgivning

2010 – Flyttar in på Kyrkogatan

I början av 2010 var det dags att slå upp portarna för första gången på Kyrkogatan 3, mitt i Lunds centrum. Lokalen fanns på tredje våningen och rymde sex anställda. Lokalen kom att bli vårt huvudkontor under de nästkommande åren.

2013 – Startade FondNavigator

Fondbyten har alltid varit förknippade med mycket arbete – dokument skall skapas, papper skall skickas och skrivas på, returneras etc. När antalet kunder dessutom blir fler och fler blir detta arbete ännu mer omfattande. Hur kan vi lösa så att alla kunder får samma service med snabba fondbyte?

Svaret 2013 var en fondplaceringstjänst som vi kallade FondNavigator. Det var helt enkelt en fondportfölj som förvaltades av Strandberg Kapitalförvaltning som kunderna kunde investera i. Alla fondbyten som därefter behövde göras gjordes via fondplaceringstjänsten och alla kunder fick sina fonder bytta samtidigt.

2015 – Värdepapperstillstånd

I november 2015 erhöll vi nedan tillstånd för att bedriva värdepappersrörelse:

 • Mottagande och vidarebefordran order beträffande finansiella instrument
 • Utförande order beträffande finansiella instrument på kunders uppdrag
 • Diskretionär portföljförvaltning beträffande finansiella instrument
 • Investeringsrådgivning till kund beträffande finansiella instrument
 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 • Förvara finansiella instrument och ta emot medel m redovisningsskyldighet
 • Utarbeta och sprida fin analys/rek handel m finansiella instrument

2016 – Första fonden

Efter att vi fått vårt värdepapperstillstånd startade vi vår första fond i februari 2016, FondNavigator 0-100 Balanserad. Fonden kom att förvaltas på samma sätt som vår tidigare fondplaceringstjänst, men var nu valbar på fler plattformar.

2018 – Ny lokal på Vävaregatan

I Augusti 2018 flyttade vi in till vårt nya kontor på Vävaregatan 21 i Lund. Lokalen var anpassad för fler anställda med fler mötesrum och närmre belägen Lunds Centralstation. Lund är ju som bekant cykelns stad, men för de kunder som kommer med bil var bättre parkeringsmöjligheter också en välkommen nyhet. 

2018 – Förvaltare av fondandelar

Tillståndet förvaltare av fondandelar innebär att vi som förvaltare får, på en andelsägares uppdrag, anges i ett fond- bolags andelsägarregister i stället för andelsägaren. Det vill säga att vi nu fått tillstånd att administrera egna depåer.

2019 – Egna ISK och VP-depåer

Tillståndet vi erhöll 2018 möjliggjorde att vi kunde börja erbjuda våra kunder ISK och värdepappersdepåer i egen regi. Efter att ha byggt klart vårt depåhanteringssystem startades de första investeringssparkontona 2019. 

2022 – Två nya fonder

För att komplettera vår befintliga medelrisk-fond, FondNavigator 0-100 Balanserad startades två ny fonder i maj 2022. En fond med lägre risk och en med högre, kallade 0-100 Defensiv och 0-100 Offensiv.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter, så hör en av våra rådgivare av sig till dig. Om du inte skulle svara i telefon skickar vi ett SMS där vi ber dig ringa tillbaka till oss när du har tid.