Loading...

Våra tjänster

Home / Våra tjänster

Våra tjänster

Vår vision är att skapa en trygg och stabil ekonomisk framtid för våra kunder. För att uppnå detta erbjuder vi ett brett urval av lösningar till våra kunder samt personlig service och kontinuerlig uppföljning. Det ger oss möjligheten att växa i takt med våra kunder och skapa en fördjupad förståelse om dennes behov. Att ha kontinuerlig kontakt med våra kunder, är något som vi på Strandberg Kapitalförvaltning prioriterar extremt högt och är en av nycklarna till vår framgång.

 

 

FondNavigator 0-100 Balanserad är en allokeringsfond som investerar i tillgångsslagen aktier, räntor samt fonder med absolutavkastande mål. Allokeringen till de olika tillgångsslagen kan variera över tid, och ska under normala marknadsförhållanden vara 100% exponerad mot tillgångsslaget aktier.

Fondens allokering till respektive tillgångsslag ska i huvudsak ske genom investeringar i överlåtbara värdepapper, ETF:er, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt konto hos kreditinstitut. Fonden har inga placeringsbegränsningar avseende vissa branscher eller geografiska områden utan ska som helhet betraktas som en global fond. För mer information, se fondfaktablad.

Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond där fonden investerar i tillgångsslagen aktier, räntor samt fonder med absolutavkastande mål. Allokeringen till de olika tillgångsslagen kan variera över tid, och ska under normala marknadsförhållanden vara 100 procent exponerad mot tillgångsslaget aktier. Fonden finns tillgänglig på flertalet svenska fondplattformar.
 
FAKTABLAD
 
För mer information – kontakta oss på Strandberg Kapitalförvaltning.

Fonden är en aktivt förvaltad allokeringsfond med global inriktning. Fondens exponering mot aktier ska som riktvärde vara 50 procent av fondvärdet, och får inte gå utanför intervallet 0-70 procent av fondvärdet. Fondens exponering mot räntor ska som riktvärde vara 50 procent av fondvärdet, och får inte gå utanför intervallet 30-100 procent av fondvärdet.
 
FAKTABLAD
 
För mer information – kontakta oss på Strandberg Kapitalförvaltning.

Fonden är en aktivt förvaltad allokeringsfond. Fonden har en global placeringsinriktning, men kan ha en större vikt mot den svenska marknaden jämfört med traditionella globalfonder eller globala aktieindex. Riktvärdet för fondens placeringar är en exponering mot aktier som ligger mellan 90 och 100 procent av fondvärdet.
 
FAKTABLAD
 
För mer information – kontakta oss på Strandberg Kapitalförvaltning.

Användarnamn:
Lösenord: